Przejdź do treści głównej
Energy

Infrastruktura energetyczna w UE

Jednym z priorytetów UE jest zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do bezpiecznej, czystej i przystępnej cenowo energii.

UE wspiera różnorodne projekty infrastruktury energetycznej często o charakterze transgranicznym, których celem jest produkcja, magazynowanie i efektywna dystrybucja energii. Sprzyja to powstawaniu bardziej zintegrowanego systemu energetycznego, co ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia naszych celów w dziedzinie polityki energetycznej i klimatu. Oprócz tworzenia wzajemnych powiązań infrastruktury energetycznej i włączania do systemu energetycznego UE odnawialnych źródeł energii i czystych technologii projekty te pomagają zmniejszyć zależność UE od importu energii z państw trzecich.

Interaktywna mapa

Na tej interaktywnej mapie przedstawiono unijne projekty infrastruktury energetycznej oraz główne źródła energii elektrycznej w poszczególnych krajach. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na konkretny kraj.

Zastrzeżenie

Przedstawione na mapie projekty ilustrują niektóre z unijnych osiągnięć w dziedzinie infrastruktury energetycznej. To tylko wybrane przykłady. Istnieje wiele innych równie ważnych projektów wspieranych za pośrednictwem polityki energetycznej UE, które nie zostały umieszczone na mapie.

Źródła energii

Gaz

Gaz obejmuje głównie gaz ziemny i gazy pochodne.

Wiatr

Energia kinetyczna wiatru zamieniana w turbinach wiatrowych na energię elektryczną.

Słońce

Promieniowanie słoneczne wykorzystywane do ogrzewania energią słoneczną (wody użytkowej) i produkcji energii elektrycznej.

Woda

Energia elektryczna wytwarzana z energii potencjalnej i kinetycznej wody w elektrowniach wodnych (bez uwzględnienia energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach szczytowo-pompowych).

Reakcje jądrowe

Energia jądrowa to energia cieplna wytwarzana w elektrowni jądrowej. Otrzymuje się ją w wyniku rozszczepienia atomów, najczęściej uranu i plutonu. 

Stałe paliwa kopalne (węgiel, torf itp.)

Paliwa stałe to paliwa kopalne obejmujące różne rodzaje węgla oraz produkty stałe otrzymane z węgla. Składają się ze zwęglonej materii roślinnej i zazwyczaj mają wygląd czarnego lub brązowego kamienia.

Ropa naftowa i produkty naftowe

Produkty naftowe są paliwami kopalnymi (zazwyczaj w stanie ciekłym) i obejmują ropę naftową oraz wszystkie produkty z niej otrzymywane (np. po przetworzeniu w rafineriach ropy naftowej), w tym benzynę, olej napędowy, olej opałowy itp.

Biomasa

Biopaliwa stałe: organiczny, niekopalny materiał pochodzenia biologicznego, który można wykorzystać do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Obejmuje: węgiel drzewny, drewno i odpady drzewne, ług czarny, miąższ z trzciny cukrowej, odpady zwierzęce i inne materiały oraz pozostałości roślinne.

Powiązane linki

Koszyk energii elektrycznej to udział każdego rodzaju paliwa (nośnika energii) w produkcji energii elektrycznej brutto w danym kraju UE

Podobne strony