Skip to main content
Energy

Infrastruktura energetyczna w UE

Jednym z kluczowych priorytetów UE jest zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do dostaw bezpiecznej, czystej i niedrogiej energii.

UE wspiera różne, często transgraniczne projekty w zakresie infrastruktury energetycznej, których celem jest wytwarzanie, przechowywanie i dystrybucja energii. Wsparcie to pomaga tworzyć bardziej zintegrowany system energetyczny, niezbędny do realizacji polityki energetycznej i celów klimatycznych UE. Oprócz integracji infrastruktury energetycznej UE oraz dalszego włączania odnawialnych źródeł energii i czystych technologii projekty te zmniejszają naszą zależność od importu energii spoza UE.

Na mapie interaktywnej przedstawiono projekty dotyczące infrastruktury energetycznej UE i główne źródła energii w UE. Zapoznaj się z nią, aby dowiedzieć się więcej!

Zastrzeżenie

Pokazane na mapie projekty ilustrują niektóre osiągnięcia polityki UE w zakresie infrastruktury energetycznej. Mapa nie obejmuje wszystkich inicjatyw. Ukazane na niej projekty nie są ważniejsze od innych, które realizowane są w ramach tej polityki.

Źródła energii

Gaz

Gaz obejmuje głównie gaz ziemny i gazy pochodne.

Wiatr

Energia kinetyczna wiatru zamieniana w turbinach wiatrowych na energię elektryczną.

Słońce

Promieniowanie słoneczne wykorzystywane do ogrzewania energią słoneczną (ciepłej wody użytkowej) i produkcji energii elektrycznej.

Woda

Energia elektryczna wytwarzana z energii potencjalnej i kinetycznej wody w elektrowniach wodnych (nie uwzględnia energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach szczytowo-pompowych).

Reakcje jądrowe

Energia jądrowa to energia cieplna wytwarzana w elektrowni jądrowej. Otrzymuje się ją w wyniku rozszczepienia atomów, najczęściej uranu i plutonu. 

Stałe paliwa kopalne (węgiel, torf itp.)

Paliwa stałe to paliwa kopalne obejmujące różne rodzaje węgli oraz produkty stałe otrzymane z węgli. Składają się ze zwęglonej materii roślinnej i zazwyczaj mają fizyczny wygląd czarnego lub brązowego kamienia.

Ropa naftowa i produkty naftowe

Produkty naftowe są paliwami kopalnymi (zazwyczaj w stanie ciekłym) i obejmują ropę naftową oraz wszystkie produkty z niej otrzymywane (np. po przetworzeniu w rafineriach ropy naftowej), w tym benzynę, olej napędowy, olej opałowy itp.

Biomasa

Biopaliwa stałe: organiczny, niekopalny materiał pochodzenia biologicznego, który można wykorzystać do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Biomasa to węgiel drzewny, drewno i odpady drzewne, ług czarny, miąższ z trzciny cukrowej, odpady zwierzęce i inne materiały oraz pozostałości roślinne.

Powiązane linki