Gå direkt till innehållet
Energy

Energiinfrastrukturen i EU

En av EU:s viktigaste prioriteringar är att se till att alla i EU har tillgång till säker och ren energi till rimliga priser.

EU stöder olika infrastrukturprojekt, ofta samarbeten mellan flera länder, som går ut på att effektivt producera, lagra och distribuera energi. Stödet bidrar till ett mer integrerat energisystem, vilket är en förutsättning för att vi ska nå våra energi- och klimatmål. Förutom att länka samman energiinfrastrukturen och ytterligare integrera förnybara energikällor och ren teknik i EU:s energisystem bidrar projekten till att minska vårt beroende av energiimport från länder utanför EU.

Interaktiv karta

Via kartan hittar du exempel på energiinfrastrukturprojekt i EU och kan se de olika ländernas viktigaste energikällor. Klicka på ett land för att ta reda på mer.

Ansvarsfriskrivning

Projekten på kartan illustrerar EU:s framsteg när det gäller energiinfrastruktur. Observera att de projekt som visas på kartan bara är exempel. EU stöder många andra projekt som är lika viktiga.

Energikällor

 • Gas

  Gas omfattar främst naturgas och härledda gaser.

 • Vindkraft

  Vindens rörelseenergi omvandlas till el i vindkraftverk.

 • Solenergi

  Solstrålningen kan användas för solvärme (varmvatten) och elproduktion.

 • Vattenkraft

  El som genereras från vattnets läges- och rörelseenergi i vattenkraftverk (el från pumpkraftverk ingår inte).

 • Kärnkraft

  Kärnvärme är den värmeenergi som produceras i ett kärnkraftverk genom kärnklyvning av atomer, vanligen uran och plutonium. 

 • Fasta fossila bränslen (t.ex. kol och torv)

  Fasta fossila bränslen omfattar olika typer av kol och fasta biprodukter från kol. De består av växtdelar som omvandlats till kol och ser oftast ut som en svart eller brun sten.

 • Råolja och petroleumprodukter

  Petroleumprodukter är fossila bränslen, vanligen flytande, och omfattar råolja och råoljeprodukter, bl.a. bensin, diesel och eldningsolja som framställs i oljeraffinaderier.

 • Biomassa

  Kallas också fasta biobränslen: organiskt, icke-fossilt material av biologiskt ursprung som kan användas till värme- eller elproduktion. Det omfattar träkol, trä och träavfall, svartlut, bagass, andra växtmaterial och restprodukter samt animaliskt avfall.

Relaterade länkar

Elmixen beskriver fördelningen av de olika energislagen i ett lands bruttoelproduktion.

Länkar