Glavni sadržaj
Energy

Energetska infrastruktura u EU-u

Jedan je od prioriteta EU-a osigurati da svim Europljanima bude dostupna sigurna, čista i cjenovno pristupačna energija.

EU podupire razne i često prekogranične projekte razvoja energetske infrastrukture koji uključuju učinkovitu proizvodnju, skladištenje i distribuciju energije. Ta potpora doprinosi povezanijem energetskom sustavu, koji nam je neophodan za postizanje ciljeva u području energetske politike i klime. Osim što povezuju energetsku infrastrukturu i jačaju integraciju energije iz obnovljivih izvora i čistih tehnologija u energetski sustav EU-a, ti projekti doprinose i smanjenju ovisnosti EU-a o uvozu energije iz trećih zemalja.

Interaktivna karta

Interaktivna karta prikazuje projekte energetske infrastrukture u EU-u i glavne izvore električne energije po zemljama. Istražite je i doznajte više!

Izjava o odricanju od odgovornosti

Projekti prikazani na karti primjeri su određenih dostignuća u politici EU-a u području energetske infrastrukture. Prikaz nije iscrpan te činjenica da su ovi projekti odabrani ne znači da su ocijenjeni bitnijima od brojnih drugih koji se podupiru u okviru energetske politike EU-a i koji su svi jednako važni.

Izvori energije

 • Plin

  Plin se odnosi uglavnom na prirodni plin i sintetske plinove.

 • Vjetar

  Kinetička energija vjetra koja se u vjetroturbinama pretvara u električnu energiju.

 • Solarna energija

  Sunčevo zračenje koje se iskorištava za proizvodnju topline (topla voda) i električne energije.

 • Hidroenergija

  Električna energija koja se dobiva od potencijalne i kinetičke energije vode u hidroelektranama (tu nije uključena električna energija koja se stvara u crpno-akumulacijskim hidroelektranama).

 • Nuklearna energija

  Nuklearna toplina je toplinska energija koja se proizvodi u nuklearnim elektranama (nuklearna energija). Dobiva se nuklearnom fisijom atoma, obično uranija ili plutonija. 

 • Kruta fosilna goriva (ugljen, treset itd.)

  Kruta goriva su fosilna goriva koja obuhvaćaju različite vrste ugljena i krutih proizvoda dobivenih od ugljena. Sastoje se od karbonizirane biljne tvari, a obično poprimaju fizički izgled crnog ili smeđeg kamenja.

 • Nafta i naftni derivati

  Ukupni naftni derivati su fosilna goriva (obično u tekućem stanju) i uključuju sirovu naftu i sve proizvode dobivene iz nje (npr. pri preradi u rafinerijama nafte), uključujući motorni benzin, dizelsko ulje, loživo ulje itd.

 • Biomasa

  Naziva se i krutim biogorivima: organski, nefosilni materijal biološkog podrijetla koji se može rabiti za proizvodnju topline ili električne energije. Obuhvaća: drveni ugljen; drvo i drvne otpatke; crni lug, bagasu, otpad životinjskog podrijetla i druge biljne materijale i ostatke.

Povezane poveznice

Kombinacija izvora električne energije je udio svakog pojedinog goriva (nositelja energije) u bruto proizvodnji električne energije u određenoj zemlji EU-a.

Poveznice