Skip to main content
Logotip Europske komisije
Energy

Energetska infrastruktura u EU-u

Jedan od ključnih prioriteta EU-a jest osigurati pristup opskrbi sigurnom, čistom i povoljnom energijom za sve Europljane.

EU podupire razne i često prekogranične energetske infrastrukturne projekte za učinkovitu proizvodnju, skladištenje i distribuciju energije. Ta podrška pridonosi integriranijem energetskom sustavu, a to je ključno za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva EU-a. Osim međupovezivanja energetske infrastrukture EU-a i dodatne integracije obnovljivih i čistih tehnologija u energetski sustav EU-a, ovim se projektima smanjuje ovisnost EU-a o uvozu energije iz trećih zemalja.

Na interaktivnoj karti u nastavku prikaz je energetskih infrastrukturnih projekata EU-a i glavnih izvora energije za svaku zemlju EU-a. Istražite kartu za više informacija!

Odricanje od odgovornosti

Projekti na karti pokazuju postignuća politike EU-a u području energetske infrastrukture. To nije iscrpan popis i uvrštenje ovih projekata ne znači da su ispred brojnih drugih koje energetska politika EU-a promiče i podupire, a koji su jednako bitni.

Izvori energije

Plin

Plin obuhvaća uglavnom prirodni plin i sintetski plin.

Vjetar

Kinetička energija vjetra pretvara se u vjetroturbinama u električnu energiju.

Sunčeva energija

Sunčevo zračenje koje se iskorištava za solarno grijanje (topla voda) i proizvodnju električne energije.

Hidroenergija

Električna energija proizvedena iz potencijalne i kinetičke energije vode u hidroelektranama (nije uključena električna energija proizvedena u crpnim hidroelektranama).

Nuklearna energija

Nuklearno grijanje toplinska je energija koja se proizvodi u nuklearnoj elektrani (nuklearna energija). Dobiva se iz nuklearne fisije atoma, u pravilu urana i plutonija. 

Kruta fosilna goriva (ugljen, treset itd.)

Kruta goriva fosilna su goriva koja obuhvaćaju razne vrste ugljena i krutih proizvoda koji se dobivaju iz ugljena. Sastoje se od karbonizirane biljne tvari i uglavnom fizički izgledaju kao crna ili smeđa stijena.

Nafta i naftni derivati

Svi naftni derivati fosilna su goriva (uglavnom u tekućem stanju) i uključuju sirovu naftu i sve proizvode dobivene iz nje (npr. kada se prerađuje u rafinerijama nafte), uključujući benzin za motorna vozila, dizelsko gorivo, loživi plin itd.

Biomasa

Poznata i kao kruta biogoriva: organski, nefosilni materijal biološkog podrijetla koji se može upotrebljavati za proizvodnju topline ili električne energije. Uključuje: drveni ugljen; drvo i drvni otpad; crni lug, bagasu, životinjski otpad i druge biljne materijale i ostatke.

Povezane poveznice