Skip to main content
Energy

Enerģētikas infrastruktūra ES

Viena no galvenajām ES prioritātēm ir nodrošināt, lai visiem eiropiešiem būtu pieejama droša, tīra un cenas ziņā pieejama enerģija.

ES atbalsta dažādus un bieži vien pārrobežu enerģētikas infrastruktūras projektus, kas enerģiju ražo, uzglabā un sadala efektīvi. Šis atbalsts veicina integrētāku energosistēmu, kas ir būtiska, lai sasniegtu ES enerģētikas politikas un klimata mērķus. Šie projekti ne tikai savieno ES enerģētikas infrastruktūru un vēl vairāk integrē atjaunojamos energoresursus un tīras tehnoloģijas ES energosistēmā, bet arī palīdz samazināt ES atkarību no enerģijas importa no trešām valstīm.

Tālāk redzamajā interaktīvajā kartē apkopoti ES enerģētikas infrastruktūras projekti, kā arī norādīti galvenie enerģijas avoti katrā ES valstī. Izpētiet to, lai uzzinātu vairāk!

Atruna

Projekti kartē atspoguļo ES politikas sasniegumus enerģētikas infrastruktūras jomā. Saraksts nav pilnīgs, un tas nenozīmē, ka šiem projektiem ir dota priekšroka salīdzinājumā ar citiem, ko ES enerģētikas politika atbalsta un kas ir vienlīdz svarīgi.

Enerģijas avoti

Gāze

Gāze galvenokārt ietver dabasgāzi un atvasinātās gāzes.

Vējš

Vēja kinētiskā enerģija, ko vēja turbīnās pārvērš elektroenerģijā.

Saules enerģija

Saules starojumu izmanto siltuma (karstā ūdens) un elektroenerģijas ražošanai.

Hidroenerģija

Elektroenerģija, ko ražo no ūdens potenciālās un kinētiskās enerģijas hidroelektrostacijās (sūknētājspēkstacijās saražotā elektroenerģija nav iekļauta).

Kodolenerģija

Kodolenerģija ir kodolspēkstacijā saražotā siltumenerģija (kodolenerģija). To iegūst, sadaloties atomiem, parasti urāna un plutonija atomiem. 

Cietie fosilie kurināmie (ogles, kūdra utt.)

Cietie kurināmie ir fosilie kurināmie, kas ietver dažāda veida ogles un no oglēm iegūtus cietos produktus. Tie sastāv no karbonizētām augu izcelsmes vielām un parasti atgādina melnu vai brūnu akmeni.

Nafta un naftas produkti

Naftas produkti ir fosilie kurināmie (parasti šķidrā veidā), un tie ietver jēlnaftu un visus no tās iegūtos produktus (piemēram, pēc pārstrādes naftas pārstrādes rūpnīcās), tostarp benzīnu, dīzeļdegvielu, mazutu utt.

Biomasa

Pazīstama arī kā cietā biodegviela: bioloģiskas izcelsmes organisks nefosils materiāls, ko var izmantot siltuma ražošanai vai elektroenerģijas ražošanai. Kokogles, koksne un koksnes atkritumi, sulfīāta atsārms, bagase, dzīvnieku izcelsmes atkritumi un citi augu izcelsmes materiāli un atlikumi.

Saistītās saites