Skip to main content
Energy

Energetická infraštruktúra v EÚ

Jednou z kľúčových priorít EÚ je zabezpečiť, aby všetci Európania mali prístup k dodávkam bezpečnej, čistej a cenovo dostupnej energie.

EÚ podporuje rôzne a často cezhraničné projekty energetickej infraštruktúry na efektívnu výrobu, skladovanie a distribúciu energie. Takto prispieva k integrovanejšiemu energetickému systému, ktorý je nutný na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej politiky a klímy. Okrem prepájania energetickej infraštruktúry EÚ a ďalšej integrácie obnoviteľných zdrojov a čistých technológií do energetického systému tieto projekty pomáhajú znižovať závislosť EÚ od dovozu energie z tretích krajín.

Interaktívna mapa poskytuje prehľad projektov energetickej infraštruktúry EÚ a zobrazuje hlavné zdroje energie v jednotlivých krajinách EÚ. Preskúmajte ju a zistite viac!

Vyhlásenie

Projekty na tejto mape ilustrujú niektoré z úspechov politiky EÚ v oblasti energetickej infraštruktúry. Toto nie je úplný zoznam a zahrnutie týchto projektov neznamená, že boli uprednostnené pred mnohými inými, ktoré energetická politika EÚ uľahčuje a podporuje a ktoré sú všetky rovnako dôležité.

Zdroje energie

Plyn

Plyn zahŕňa prevažne zemný plyn a odvodené plyny.

Veterná energia

Kinetická energia vetra sa vo veterných turbínach premieňa na elektrickú energiu.

Solárna energia

Slnečné žiarenie využívané na solárne teplo (teplá voda) a výrobu elektriny.

Vodná energia

Elektrina vyrobená z potenciálnej a kinetickej energie vody vo vodných elektrárňach (elektrina vyrobená v prečerpávacích elektrárňach nie je zahrnutá).

Jadrová energia

Jadrové teplo je tepelná energia vyrobená v jadrovej elektrárni (jadrová energia). Získava sa jadrovým štiepením atómov, zvyčajne uránu a plutónia. 

Pevné fosílne palivá (uhlie, rašelina atď.)

Pevné palivá sú fosílne palivá zahŕňajúce rôzne druhy uhlia a tuhých produktov získaných z uhlia. Pozostávajú z karbonizovanej rastlinnej hmoty a zvyčajne majú fyzický vzhľad čiernej alebo hnedej horniny.

Ropa a ropné produkty

Celkové ropné produkty sú fosílne palivá (zvyčajne v tekutom stave) a zahŕňajú surovú ropu a všetky produkty z nej odvodené (napr. pri spracovaní v ropných rafinériách) vrátane automobilového benzínu, motorovej nafty, vykurovacieho oleja atď.

Biomasa

Známa aj ako tuhé biopalivá: organický nefosílny materiál biologického pôvodu, ktorý možno použiť na výrobu tepla alebo elektriny. Zahŕňa: drevené uhlie; drevo a drevný odpad; čierny výluh, bagasu, živočíšny odpad a iné rastlinné materiály a zvyšky.

Súvisiace odkazy