Skip to main content
Energy

Energie-infrastructuur in de EU

Een van de belangrijkste prioriteiten van de EU is ervoor te zorgen dat alle Europeanen toegang hebben tot veilige, schone en betaalbare energie.

De EU steunt diverse en vaak internationale energie-infrastructuurprojecten die efficiënt energie produceren, opslaan en distribueren. Deze steun draagt bij tot een meer geïntegreerd energiesysteem, dat noodzakelijk is om ons energiebeleid en onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Naast de onderlinge koppeling van de energie-infrastructuur en de verdere integratie van hernieuwbare energie en schone technologieën in het EU-energiesysteem, helpen deze projecten om de EU minder afhankelijk te maken van de invoer van energie uit landen buiten de EU.

Interactieve kaart

De interactieve kaart hieronder geeft een overzicht van de EU-energie-infrastructuurprojecten en geeft ook de belangrijkste elektriciteitsbronnen per land weer. Kijk eens rond om meer te weten te komen!

Disclaimer

De projecten op deze kaart illustreren enkele van de beleidsresultaten van de EU op het gebied van energie-infrastructuur. Dit is geen uitputtende lijst en het feit dat deze projecten op de kaart staan, betekent niet dat zij prioriteit hebben gekregen boven de vele andere projecten die het EU-energiebeleid vergemakkelijken en ondersteunen. Zij zijn allemaal even relevant.

Energiebronnen

Gas

Gas omvat voornamelijk aardgas en afgeleide gassen.

Windenergie

De kinetische energie van wind wordt door windturbines omgezet in elektriciteit.

Zonne-energie

Zonnestraling wordt gebruikt voor zonnewarmte (warm water) en elektriciteitsproductie.

Waterkracht

Met de potentiële en kinetische energie van water wordt in waterkrachtcentrales elektriciteit opgewekt (de elektriciteit die wordt opgewekt in pompcentrales is niet inbegrepen).

Kernenergie

Kernwarmte is de thermische energie die wordt opgewekt in een kerncentrale (kernenergie). Het wordt verkregen door kernsplijting, meestal van uranium- en plutoniumatomen. 

Vaste fossiele brandstoffen (steenkool, turf enz.)

Vaste brandstoffen zijn fossiele brandstoffen die bestaan uit verschillende soorten steenkool en van steenkool afgeleide vaste producten. Zij bestaan uit koolstofhoudend plantaardig materiaal en zien er meestal uit als zwarte of bruine stenen.

Aardolie en aardolieproducten

Aardolieproducten zijn fossiele brandstoffen in vloeibare toestand en omvatten ruwe olie en alle daarvan afgeleide producten (bv. bij verwerking in olieraffinaderijen), waaronder motorbenzine, dieselolie, stookolie enz.

Biomassa

Ook bekend als vaste biobrandstoffen: organische, niet-fossiele materialen van biologische oorsprong die kunnen worden gebruikt als brandstof voor de productie van warmte of het opwekken van elektriciteit. Deze omvatten: houtskool hout en houtafval zwart residuloog, bagasse, dierlijk afval en andere plantaardige stoffen en residuen

Gerelateerde links

De elektriciteitsmix is een aandeel van elke brandstof (energiedrager) in de bruto-elektriciteitsproductie in een EU-land

Links