Skip to main content
Energy

Energetska infrastruktura v EU

Ena od ključnih prednostnih nalog EU je zagotoviti, da imajo vsi Evropejci dostop do zanesljive, čiste in cenovno dostopne energije.

EU podpira raznolike in čezmejne projekte energetske infrastrukture, ki učinkovito proizvajajo, shranjujejo in distribuirajo energijo. To prispeva k bolj povezanemu energetskemu sistemu za doseganje ciljev energetske politike in podnebnih ciljev EU. Poleg medsebojnega povezovanja energetske infrastrukture EU ter nadaljnjega vključevanja obnovljivih virov energije in čistih tehnologij v energetski sistem EU ti projekti prispevajo k zmanjšanju odvisnosti EU od uvoza energije iz tretjih držav.

Interaktivni zemljevid prikazuje pregled projektov energetske infrastrukture EU in glavne vire energije po državah EU. Raziščite ga, če želite izvedeti več!

Izjava o omejitvi odgovornosti

Projekti na zemljevidu prikazujejo dosežke politike EU na področju energetske infrastrukture. Ni izčrpen seznam, ti vključeni projekti pa niso imeli prednosti pred drugimi enako pomembnimi projekti, ki jih energetska politika EU spodbuja in podpira.

Viri energije

Plin

Plin vključuje predvsem zemeljski plin in pridobljene pline.

Veter

Kinetična energija vetra, pretvorjena v električno energijo v vetrnih turbinah.

Sončna energija

Sončno sevanje, ki se izkorišča za proizvodnjo toplote (vroča voda) in električne energije iz sonca.

Vodna energija

Električna energija, proizvedena iz potencialne in kinetične energije vode v hidroelektrarnah (električna energija, proizvedena v črpalnih skladiščih, ni vključena).

Jedrska energija

Jedrska toplota je toplotna energija, proizvedena v jedrski elektrarni (jedrska energija). Pridobiva se z jedrsko cepitvijo atomov, običajno urana in plutonija. 

Trdna fosilna goriva (premog, šota itd.)

Trdna goriva so fosilna goriva, ki zajemajo različne vrste premoga in trdne proizvode, pridobljene iz premoga. Sestavlja jih zoglenela rastlinska snov in imajo običajno fizični videz črne ali rjave kamnine.

Nafta in naftni proizvodi

Celokupni naftni proizvodi so fosilna goriva (običajno v tekočem stanju) in vključujejo surovo nafto in vse iz nje pridobljene proizvode (npr. pri predelavi v rafinerijah nafte), vključno z motornim bencinom, dizelskim oljem, kurilnim oljem itd.

Biomasa

Znana tudi kot trdna biogoriva: organski nefosilni material biološkega izvora, ki se lahko uporablja za proizvodnjo toplote ali električne energije. Vključuje naslednje: oglje, les in lesni odpadki, črna lužina, odpadki sladkornega trsa, živalski odpadki in drugi rastlinski materiali in ostanki.

Povezave