Skip to main content
Energy

ELi energiataristu

Üks ELi peamisi prioriteete on tagada, et kõigil eurooplastel oleks juurdepääs turvalisele, puhtale ja taskukohasele energiavarustusele.

EL toetab erinevaid ja sageli piiriüleseid energiataristu projekte, mis toodavad, salvestavad ja jaotavad energiat tõhusalt. See toetus aitab kaasa integreerituma energiasüsteemi loomisele, mis on oluline ELi energiapoliitika ja kliimaeesmärkide saavutamiseks. Lisaks ELi energiataristu ühendamisele ning taastuvate energiaallikate ja puhaste tehnoloogiate edasisele integreerimisele ELi energiasüsteemi aitavad need projektid vähendada ELi sõltuvust kolmandate riikide energiaimpordist.

Allolev interaktiivne kaart annab ülevaate ELi energiataristu projektidest, tuues samas välja peamised energiaallikad ELi riikide lõikes. Uurige lähemalt!

Lahtiütlus

Sellel kaardil kujutatud projektid illustreerivad mõningaid ELi energiataristut käsitleva poliitika saavutusi. See ei ole ammendav loetelu ja nende projektide kaasamine ei tähenda, et need oleksid olnud prioriteetsed paljude teiste samaväärselt oluliste projektide ees, mida ELi energiapoliitika hõlbustab ja toetab.

Energiaallikad

Gaasienergia

Gaasienergia hõlmab peamiselt maagaasi ja sellest saadud gaase.

Tuuleenergia

Tuule kineetiline energia, mis muudetakse tuuleturbiinides elektriks.

Päikeseenergia

Päikesekiirgus, mida kasutatakse päikesesoojuse (sooja vee) ja elektri tootmiseks.

Hüdroenergia

Hüdroelektrijaamades vee potentsiaalsest ja kineetilisest energiast toodetud elekter (ei hõlma pumpelektrijaamades toodetud elektrit).

Tuumaenergia

Tuumasoojus on tuumaelektrijaamas toodetud soojusenergia (tuumaenergia). Seda saadakse aatomite, tavaliselt uraani ja plutooniumi tuuma lõhustamisel. 

Tahked fossiilkütused (kivisüsi, turvas jne)

Tahked kütused on fossiilkütused, mis hõlmavad eri tüüpi sütt ja söest saadud tahkeid tooteid. Need koosnevad karboniseeritud taimsest ainest ja on tavaliselt musta või pruuni kivimi välimusega.

Nafta ja naftasaadused

Naftasaadused on (tavaliselt vedelas olekus) fossiilkütused ning hõlmavad toornaftat ja kõiki sellest saadud tooteid (nt kui neid töödeldakse naftarafineerimistehastes), sealhulgas mootoribensiin, diisliõli, kütteõli jne.

Biomass

Tuntud ka kui tahked biokütused: bioloogilist päritolu orgaaniline, mittefossiilne materjal, mida saab kasutada soojuse või elektri tootmiseks. See hõlmab järgmisi liike: puusüsi, puit ja puidujäätmed, must leelis, suhkruroog, loomsed jäätmed ning muud taimsed materjalid ja jäägid.

Seonduvad lingid