Skip to main content
Energy

Infrastructura energetică în UE

Una dintre prioritățile-cheie ale UE este de a se asigura că toți europenii au acces la surse de energie sigure, curate și la prețuri pe care și le pot permite.

UE sprijină proiecte de infrastructură energetică diverse și adesea transfrontaliere care produc, stochează și distribuie energie în mod eficient. Acest sprijin contribuie la un sistem energetic mai integrat, care este esențial pentru atingerea obiectivelor noastre în materie de politică energetică și climă. Pe lângă interconectarea infrastructurii energetice și continuarea integrării surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor curate în sistemul energetic al UE, aceste proiecte contribuie la reducerea dependenței UE de importurile de energie din țări terțe.

Harta interactivă

Harta interactivă de mai jos oferă o imagine de ansamblu asupra proiectelor de infrastructură energetică ale UE, indicând totodată principalele surse de energie electrică pentru fiecare țară. Explorați-o pentru a afla mai multe!

Declinarea responsabilității

Proiectele care figurează pe această hartă ilustrează o parte din realizările UE în materie de infrastructură energetică. Nu este vorba despre o listă exhaustivă, iar includerea acestor proiecte nu înseamnă că ele au fost prioritizate în raport cu multe altele pe care politica energetică a UE le facilitează și le sprijină, toate fiind la fel de relevante.

Surse de energie

Gaze

Gazele includ în principal gazele naturale și gazele derivate.

Energie eoliană

Energia cinetică a vântului transformată în energie electrică în turbine eoliene.

Energie solară

Radiațiile solare exploatate pentru producția de energie termică solară (apă caldă) și energie electrică.

Energie hidroelectrică

Energia electrică produsă din energia potențială și cinetică a apei în centralele hidroelectrice (energia electrică generată în centralele cu acumulare prin pompare nu este inclusă).

Energie nucleară

Căldura nucleară este energia termică produsă într-o centrală nucleară (energie nucleară). Se obține din fisiunea nucleară a atomilor, de obicei de uraniu și plutoniu. 

Combustibili fosili solizi (cărbune, turbă etc.)

Sunt combustibili fosili care acoperă diferite tipuri de cărbune și produse solide derivate din cărbune. Sunt formați din materii vegetale carbonizate și, de obicei, au aspectul fizic al unei roci negre sau brune.

Petrol și produse petroliere

Produsele petroliere totale sunt combustibili fosili (de obicei în stare lichidă) și includ țițeiul și toate produsele derivate din acesta (de exemplu, ca urmare a prelucrării în rafinării de petrol), inclusiv benzina, motorina, păcura etc.

Biomasă

Cunoscută și sub denumirea de biocombustibil solid, este un material organic, de origine biologică, nefosil, care poate fi utilizat drept combustibil pentru producerea de căldură sau de electricitate. Include: mangalul, lemnul și deșeurile de lemn, leșia neagră, resturile rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr, deșeurile animale și alte materiale și reziduuri vegetale.

Linkuri asociate

Mixul energetic reprezintă o pondere a fiecărui combustibil (purtător de energie) în producția brută de energie electrică într-o țară din UE

Linkuri conexe