Skip to main content
Energy

Infrastructura energetică în UE

Una dintre prioritățile-cheie ale UE este de a se asigura că toți europenii au acces la surse de energie sigure, curate și la prețuri accesibile.

UE sprijină proiecte de infrastructură energetică diverse, adesea transfrontaliere, care produc, stochează și distribuie eficient energia. Sprijinul contribuie la un sistem energetic mai integrat, esențial pentru atingerea obiectivelor politicii energetice și climatice a UE. Proiectele interconectează infrastructura energetică, integrează sursele regenerabile și tehnologiile curate în sistemul energetic și reduce dependența UE de importuri de energie din țări terțe.

Această hartă interactivă prezintă proiectele de infrastructură energetică din UE, indicând și principalele surse de energie pentru fiecare țară din UE. Explorați-o pentru a afla mai multe!

Declinare

Proiectele prezentate pe această hartă ilustrează unele dintre realizările politice ale UE în domeniul infrastructurii energetice. Lista nu este exhaustivă, iar proiectele incluse nu sunt considerate prioritare față de celelalte, la fel de relevante, facilitate și sprijinite de politica energetică a UE.

Surse de energie

Gaz

Gazele includ în principal gazele naturale și gazele derivate.

Energie eoliană

Energia cinetică a vântului transformată în energie electrică în turbinele eoliene.

Energie solară

Radiația solară exploatată pentru producerea de căldură solară (apă caldă) și energie electrică.

Energia apei

Electricitatea generată din energia potențială și cinetică a apei în centralele hidroelectrice (fără a include electricitatea generată în centralele de acumulare prin pompare).

Energia nucleară

Căldura nucleară este energia termică produsă într-o centrală nucleară (energie nucleară). Se obține prin fisiunea nucleară a atomilor, de obicei a uraniului și a plutoniului. 

Combustibili solizi (cărbune, turbă etc.)

Combustibilii solizi sunt combustibili fosili care cuprind diferite tipuri de cărbuni și produse solide derivate din cărbuni. Acestea constau în materie vegetală carbonizată și au, de obicei, aspectul fizic al unei roci negre sau maro.

Petrol și produse petroliere

Produsele petroliere totale sunt combustibili fosili (de obicei în stare lichidă) și includ țițeiul și toate produsele derivate din acesta (de exemplu, când sunt prelucrate în rafinăriile de petrol), inclusiv benzina, motorina, păcura etc.

Biomasă

Cunoscută și ca biocombustibil solid: materiale organice, nefosile, de origine biologică, care pot fi utilizate pentru producerea de energie termică sau electrică. Include: cărbune de lemn; lemn și deșeuri de lemn; leșie neagră, bagasă, deșeuri animale și alte materiale și reziduuri vegetale.

Linkuri asociate