Skip to main content
Energy

Energetikos infrastruktūra ES

Vienas iš pagrindinių ES prioritetų – užtikrinti saugios, švarios ir įperkamos energijos tiekimą visiems europiečiams.

ES remia įvairius ir dažnai tarpvalstybinius energetikos infrastruktūros projektus, kurie padeda efektyviai gaminti, kaupti ir paskirstyti energiją. Taip prisidedama prie integruotos energetikos sistemos, kuri būtina siekiant ES energetikos politikos ir klimato tikslų. Šie projektai ne tik sujungia ES energetikos infrastruktūrą ir toliau integruoja atsinaujinančiuosius energijos išteklius bei švarias technologijas į ES energetikos sistemą, bet ir padeda mažinti ES priklausomybę nuo trečiųjų šalių energijos importo.

Interaktyviame žemėlapyje apžvelgiami ES energetikos infrastruktūros projektai ir energijos šaltiniai kiekvienoje ES šalyje. Susipažinkite!

Atsakomybė

Žemėlapyje pateikti projektai iliustruoja kai kuriuos ES politikos pasiekimus energetikos infrastruktūros srityje. Tai nėra baigtinis sąrašas, o jame esantiems projektams nebuvo suteiktas prioritetas kitų ES energetikos projektų atžvilgiu.

Energijos ištekliai

Dujos

Dujos daugiausia apima gamtines dujas ir išvestines dujas.

Vėjas

Vėjo kinetinė energija, kuri vėjo jėgainėse paverčiama elektros energija.

Saulė

Saulės spinduliai, naudojami kaitinimui (karštam vandeniui) ir elektros gamybai.

Vanduo

Elektros energija, hidroelektrinėse gaminama iš vandens potencinės ir kinetinės energijos (hidroakumuliacinėse elektrinėse pagaminta elektros energija neskaičiuojama).

Branduolinė energija

Branduolinė šiluma yra atominėje elektrinėje pagaminta šiluminė energija (branduolinė energija). Ji gaunama dalijantis atomams, dažniausiai uranui ir plutoniui. 

Kietasis iškastinis kuras

Kietasis kuras yra iškastinis kuras, apimantis įvairių rūšių anglis ir iš anglių gaunamus kietuosius produktus. Jį sudaro karbonizuota augalinės kilmės medžiaga, ir jis paprastai atrodo kaip juoda arba ruda uoliena.

Nafta ir naftos produktai

Visi naftos produktai yra iškastinis kuras (dažniausiai skysto pavidalo) ir apima žalią naftą bei visus iš jos gautus produktus (pavyzdžiui, perdirbus naftos perdirbimo gamyklose), įskaitant benziną, dyzeliną, mazutą ir kt.

Biomasė

Dar vadinama kietuoju biokuru. Tai yra organinė, neiškastinė biologinės kilmės medžiaga, kuri gali būti naudojama šilumos ar elektros gamybai. Ją sudaro anglis, mediena ir medienos atliekos, sulfatinės išviros, cukranendrių išspaudos, gyvūninės atliekos ir kitos augalinės medžiagos bei liekanos.

Susijusios nuorodos