Skip to main content
Energy

EU:n energiainfrastruktuuri

Yksi EU:n tärkeimmistä painopisteistä on varmistaa, että kaikille eurooppalaisille on tarjolla turvallista, puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa.

EU tukee erilaisia, usein rajat ylittäviä energiahankkeita, joiden tavoitteena on tuottaa, varastoida ja jakaa energiaa tehokkaasti. Näin luodaan integroidumpi energiajärjestelmä, joka on ensisijaisen tärkeä EU:n energiapolitiikan toteuttamiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeet parantavat EU:n energiainfrastruktuurin yhteenliitettävyyttä ja edistävät uusiutuvien teknologioiden sisällyttämistä EU:n energiajärjestelmään. Ne auttavat myös vähentämään riippuvuutta kolmansista maista tuodusta energiasta.

Alla olevassa kartassa näkyvät EU:n energiahankkeet sekä jokaisen EU-maan pääasialliset energianlähteet. Tutustu hankkeisiin!

Vastuuvapauslauseke

Karttaan merkityt hankkeet antavat yleiskuvan EU:n saavutuksista energiainfrastruktuurin alalla. Luettelo ei ole tyhjentävä, eivätkä kyseiset hankkeet ole tärkeämpiä kuin monet muut hankkeet, joita EU:n energiapolitiikalla edistetään ja tuetaan.

Energialähteet

Kaasu

Kaasuenergia on pääasiassa maakaasua ja johdettuja kaasuja.

Tuulivoima

Tuulen liike-energia muunnetaan sähköksi tuulivoimaloissa.

Aurinkoenergia

Auringon säteilemä energia muunnetaan lämmöksi (kuuma vesi) ja sähköksi.

Vesivoima

Veden potentiaalienergia ja liike-energia muunnetaan sähköksi vesivoimalaitoksissa (pois lukien pumppuvoimalaitoksissa tuotettu sähkö).

Ydinvoima

Ydinlämpö on ydinvoimalaitoksessa tuotettua lämpöenergiaa (ydinenergiaa). Sitä syntyy atomien, yleensä uraanin ja plutoniumin, ydinfissiossa. 

Kiinteät fossiiliset polttoaineet (kivihiili, turve jne.)

Kiinteät polttoaineet ovat fossiilisia polttoaineita, joihin kuuluu eri hiilityyppejä ja hiilestä tuotettuja kiinteitä tuotteita. Ne koostuvat hiillytetystä kasviperäisestä aineksesta, ja ne muistuttavat fyysiseltä olemukseltaan mustaa tai ruskeaa kiveä.

Öljy- ja maaöljytuotteet

Kaikki maaöljytuotteet ovat (yleensä nestemäisiä) fossiilisia polttoaineita, ja niihin kuuluvat raakaöljy ja siitä (esim. öljynjalostamoissa) johdetut tuotteet, kuten muun muassa moottoribensiini, dieselöljy ja polttoöljy.

Biomassa

Tunnetaan myös kiinteinä biopolttoaineina. Ne ovat biologista alkuperää olevia, ei-fossiilisia polttoaineita, joita voidaan käyttää lämmön tai sähkön tuotannossa. Niihin kuuluvat puuhiili, puu ja puujäte, mustalipeä, sokeriruokojäte sekä eläinperäinen jäte ja muut kasviperäiset aineet ja jätteet.

Liittyvät linkit