Skip to main content
Energy

Energiainfrastruktúra az Unióban

Az Unió prioritása, hogy polgárainak biztosítsa a hozzáférést a biztonságos, tiszta, megfizethető energiához.

Támogatja azokat a sokszínű (határokon átnyúló) energiainfrastruktúra-projekteket, amelyek az energia hatékony előállítását, tárolását és elosztását szolgálják. Ezzel egy integráltabb energiarendszert épít ki, ami szükséges energiapolitikai és éghajlat-politikai céljainak eléréséhez. E projektek összekötik az uniós energiainfrastruktúrát, és integrálják a megújuló energiaforrásokat és a tiszta technológiákat az uniós energiarendszerbe. Csökkentik az EU függését a harmadik országokból érkező energiaimporttól.

Ez az interaktív térkép e projektekről nyújt áttekintést, az egyes uniós országok főbb energiaforrásait is feltüntetve.

Jognyilatkozat

Az itt látható projektek az EU energiainfrastruktúra-politikai eredményeit szemléltetik (a lista nem teljes). Szerepeltetésük nem jelenti azt, hogy előnyben részesültek volna az uniós szakpolitika által támogatott, többi fontos projekttel szemben.

Energiaforrások

Gáz

Elsősorban a földgázt és a gázszármazékokat foglalja magában.

Szélenergia

A szél mozgási energiája, amelyet szélturbinák villamos energiává alakítanak át.

Napenergia

A napsugárzás hasznosítása naphő (melegvíz) és villamos energia előállítására.

Vízenergia

A víz vízerőművekben villamos energiává átalakított helyzeti és mozgási energiája (nem tartozik ide a duzzasztótárolók erőműveiben termelt villamos energia).

Atomenergia

A nukleáris hő az atomerőműben termelt hőenergia (nukleáris energia), amely atomok (általában az urán és a plutónium) atommaghasadásából keletkezik.  

Szilárd fosszilis tüzelőanyagok (szén stb.)

A szilárd tüzelőanyagok olyan fosszilis tüzelőanyagok, amelyek a szén különböző típusait és az azokból származó szilárd termékeket foglalják magukban. Elszenesedett növényi anyagokból állnak; megjelenésüket tekintve általában fekete vagy barna kőzetnek tűnnek.

Olaj és kőolajtermékek

Az összes kőolajtermék fosszilis tüzelőanyag (általában folyékony halmazállapotú). Ilyen a nyersolaj és az abból származó összes (pl. az olajfinomítókban történő feldolgozás során keletkező) termék, beleértve a motorbenzint, a dízelolajat, a fűtőolajat stb..

Biomassza

Más néven szilárd bioüzemanyagok. Szerves, nem fosszilis, biológiai eredetű anyagok, amelyek hőtermelésre vagy villamosenergia-termelésre használhatók. Ilyen például a faszén, a fa és a fahulladék, a feketelúg, a kipréselt cukornád, az állati hulladék, valamint az egyéb növényi anyagok és maradékok.

Kapcsolódó linkek