Preskoči na glavno vsebino
Energy

Energetska infrastruktura v EU

Ena od ključnih prednostnih nalog EU je zagotoviti vsem Evropejcem in Evropejkam dostop do zanesljive, čiste in cenovno dostopne energije.

EU podpira raznolike in pogosto čezmejne projekte energetske infrastrukture, ki učinkovito proizvajajo, shranjujejo in distribuirajo energijo. Ta podpora prispeva k bolj povezanemu energetskemu sistemu, ki je bistven za doseganje naših ciljev energetske politike in podnebnih ciljev. Poleg medsebojnega povezovanja energetske infrastrukture ter nadaljnjega vključevanja obnovljivih virov energije in čistih tehnologij v energetski sistem EU ti projekti prispevajo k manjši odvisnosti EU od uvoza energije iz tretjih držav.

Interaktivni zemljevid

Spodnji interaktivni zemljevid prikazuje pregled projektov energetske infrastrukture EU ter glavne vire električne energije po državah.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Projekti na tem zemljevidu prikazujejo nekatere dosežke politike EU na področju energetske infrastrukture. To ni izčrpen seznam in vključitev teh projektov ne pomeni, da imajo prednost pred mnogimi drugimi, ki jih energetska politika EU spodbuja in podpira, saj so vsi enako pomembni.

Viri energije

Plin

Plin vključuje predvsem zemeljski plin in pridobljene pline.

Veter

Kinetična energija vetra, pretvorjena v električno energijo v vetrnih turbinah.

Sončna energija

Sončno sevanje, ki se izkorišča za sončno toploto (vročo vodo) in proizvodnjo električne energije.

Hidroenergija

Električna energija, proizvedena v hidroelektrarnah iz potencialne in kinetične energije vode (električna energija, proizvedena v črpalnih hidroelektrarnah, ni vključena).

Jedrska energija

Jedrska toplota je toplotna energija, proizvedena v jedrski elektrarni (jedrska energija). Pridobiva se z jedrsko cepitvijo atomov, običajno urana in plutonija. 

Trdna fosilna goriva (premog, šota itd.)

Trdna goriva so fosilna goriva, ki zajemajo različne vrste premoga in trdne izdelke iz premoga. Sestojijo iz zoglenele rastlinske snovi in so običajno videti kot črna ali rjava kamnina.

Nafta in naftni proizvodi

Vsi naftni proizvodi so fosilna goriva (običajno v tekočem stanju) in vključujejo surovo nafto ter vse iz nje pridobljene proizvode (npr. kadar se predelajo v rafinerijah nafte), vključno z motornim bencinom, dizelskim oljem, kurilno oljem itd.

Biomasa

Znana so tudi kot trdna biogoriva: organski, nefosilni material biološkega izvora, ki se lahko uporabi kot gorivo za proizvodnjo toplote ali električne energije. Primeri: oglje, les in lesni odpadki, črna lužina, odpadki sladkornega trsa, živalski odpadki ter drugi rastlinski materiali in ostanki.

Povezave

Mešanica virov električne energije je delež vsakega goriva (nosilca energije) v bruto proizvodnji električne energije v državi EU.

Sorodne povezave