Põhisisu juurde
Energy

ELi energiataristu

ELi üks peamisi prioriteete on tagada, et kõigil Euroopa elanikel oleks juurdepääs turvalisele, puhtale ja taskukohasele energiale.

EL toetab erinevaid ja sageli piiriüleseid energiataristuprojekte, millega energiat tõhusalt toodetakse, salvestatakse ja jaotatakse. See toetus aitab energiasüsteemi paremini ühendada, mis on oluline, et saavutada meie energiapoliitika eesmärgid ja kliimaeesmärgid. Lisaks energiataristu ühendamisele ning taastuvate energiaallikate ja puhta tehnoloogia edasisele lõimimisele ELi energiasüsteemi aitavad need projektid vähendada ELi sõltuvust energiast, mida imporditakse kolmandatest riikidest.

Interaktiivne kaart

Alltoodud interaktiivne kaart annab ülevaate ELi energiataristu projektidest ning näitab ka peamisi elektriallikaid riikide kaupa. Uurige seda, et rohkem teada saada!

Lahtiütlus

Kaardil esitatud projektid ilmestavad mõnd ELi poliitika saavutust energiataristu alal. See ei ole ammendav loetelu ja nende projektide valik ei tähenda, et neid oleks eelistatud paljudele teistele, mida ELi energiapoliitikaga toetatakse ning mis kõik on võrdselt olulised.

Energiaallikad

Gaas

Gaasilised energiaallikad on peamiselt maagaas ja tehisgaasid.

Tuul

Tuule kineetiline energia, mis muundatakse tuulegeneraatorites elektriks.

Päike

Päikesekiirgus, mida kasutatakse soojuse (soe vesi) ja elektri tootmiseks.

Hüdroenergia

Hüdroelektrijaamades vee potentsiaalsest ja kineetilisest energiast toodetud elekter (välja arvatud pumpsalvestusjaamades toodetud elekter).

Tuumaenergia

Tuumaenergia on tuumaelektrijaamas toodetud soojusenergia. See saadakse aatomite (tavaliselt uraani ja plutooniumi) tuumade lõhustumisel. 

Tahked fossiilkütused (süsi, turvas jne)

Tahked fossiilkütused on erinevad söeliigid ja söest saadud tahked tooted. Need koosnevad karboniseeritud taimsest ainest ja tavaliselt näevad need välja nagu must või pruun kivim.

Nafta ja naftasaadused

Naftasaadused on (tavaliselt vedelas olekus) fossiilkütused, mille hulka kuuluvad toornafta ja kõik sellest (nt naftatöötlemistehastes) saadud tooted, sh mootoribensiin, diislikütus, kütteõli jne.

Biomass

Ka nn tahked biokütused: bioloogilist päritolu orgaanilised mittefossiilsed ained, mida saab kasutada kütusena, et toota elektrit või soojust. Siia kuuluvad puusüsi, puit ja puidujäätmed, must leelis, suhkruroo pressimisjäägid, loomsed jäätmed ning erinevad taimsed ained ja jäägid.

Seonduvad lingid

Elektrienergia jaotus on iga kütuse (energiakandja) osakaal ELi riigi elektri kogutoodangus

Lingid