Skip to main content
Energy
Publikationer av allmän karaktär

Crude oil imports and supply costs over time

Översikt

Publiceringsdatum
10 december 2015
Upphovsman
Generaldirektoratet för energi

Filer

24 SEPTEMBER 2021
Crude_Oil_Imports_History.xls
English
(1.1 MB - XLS)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
Crude_Oil_Supply_Cost_History.xls
English
(87 KB - XLS)
Ladda ner