Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Energy
Общи публикации

WOB 2010

Данни

Дата на публикуване
2 февруари 2015
Автор
Генерална дирекция „Енергетика“

Файлове

24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_11_without_taxes_1528.pdf
English
(428.84 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_11_without_taxes_1528.xls
English
(103.74 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_18_with_taxes_1529.pdf
English
(412.55 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_18_with_taxes_1529.xls
English
(58.39 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_18_without_taxes_1529.pdf
English
(428.87 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_18_without_taxes_1529.xls
English
(103.74 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_25_with_taxes_1530.pdf
English
(412.6 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_25_with_taxes_1530.xls
English
(58.38 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_25_without_taxes_1530.pdf
English
(428.87 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_25_without_taxes_1530.xls
English
(103.72 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_08_with_taxes_1531.pdf
English
(412.51 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_08_with_taxes_1531.xls
English
(58.25 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_08_without_taxes_1531.pdf
English
(428.88 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_08_without_taxes_1531.xls
English
(103.68 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_15_with_taxes_1532.pdf
English
(412.52 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_15_with_taxes_1532.xls
English
(58.26 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_15_without_taxes_1532.pdf
English
(428.85 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_15_without_taxes_1532.xls
English
(103.65 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_22_with_taxes_1533.pdf
English
(412.52 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_22_with_taxes_1533.xls
English
(58.26 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_22_without_taxes_1533.pdf
English
(428.8 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_22_without_taxes_1533.xls
English
(103.64 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_11_29_with_taxes_1534.pdf
English
(412.56 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_11_with_taxes_1528.pdf
English
(412.57 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_10_11_with_taxes_1528.xls
English
(58.37 KB - XLS)
Изтегляне