Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Energy
Общи публикации

WOB 2010

Данни

Дата на публикуване
2 февруари 2015
Автор
Генерална дирекция „Енергетика“

Файлове

24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_12_without_taxes_1502.pdf
English
(428.63 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_12_without_taxes_1502.xls
English
(103.12 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_19_with_taxes_1503.pdf
English
(412.49 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_19_with_taxes_1503.xls
English
(58.36 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_19_without_taxes_1503.pdf
English
(428.65 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_19_without_taxes_1503.xls
English
(103.35 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_26_with_taxes_1504.pdf
English
(45.46 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_26_with_taxes_1504.xls
English
(58.5 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_26_without_taxes_1504.pdf
English
(428.71 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_26_without_taxes_1504.xls
English
(103.5 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_03_with_taxes_1505.pdf
English
(412.5 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_03_with_taxes_1505.xls
English
(58.5 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_03_without_taxes_1505.pdf
English
(428.61 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_03_without_taxes_1505.xls
English
(103.26 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_10_with_taxes_1506.pdf
English
(412.5 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_10_with_taxes_1506.xls
English
(58.39 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_10_without_taxes_1506.pdf
English
(428.69 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_10_without_taxes_1506.xls
English
(103.38 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_17_with_taxes_1507.pdf
English
(412.49 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_17_with_taxes_1507.xls
English
(58.37 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_17_without_taxes_1507.pdf
English
(428.7 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_17_without_taxes_1507.xls
English
(103.37 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_05_24_with_taxes_1508.pdf
English
(412.49 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_03_29_without_taxes_1501.xls
English
(103.5 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_12_with_taxes_1502.pdf
English
(412.46 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2010_04_12_with_taxes_1502.xls
English
(58.24 KB - XLS)
Изтегляне