Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Energy
Общи публикации

2012 WOB 1

Данни

Дата на публикуване
30 януари 2015
Автор
Генерална дирекция „Енергетика“

Файлове

24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_12_with_taxes_1596.xls
English
(51.21 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_12_without_taxes_1596.pdf
English
(297.94 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_12_without_taxes_1596.xls
English
(96.27 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_19_with_taxes_1597.pdf
English
(278.42 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_19_with_taxes_1597.xls
English
(51.24 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_19_without_taxes_1597.pdf
English
(297.94 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_19_without_taxes_1597.xls
English
(96.28 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_26_with_taxes_1598.pdf
English
(278.34 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_26_with_taxes_1598.xls
English
(51.22 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_26_without_taxes_1598.pdf
English
(297.98 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_26_without_taxes_1598.xls
English
(96.27 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_02_with_taxes_1599.pdf
English
(278.35 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_02_with_taxes_1599.xls
English
(51.21 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_02_without_taxes_1599.pdf
English
(297.81 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_02_without_taxes_1599.xls
English
(96.22 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_16_with_taxes_1600.pdf
English
(278.25 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_16_with_taxes_1600.xls
English
(51.1 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_16_without_taxes_1600.pdf
English
(297.54 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_16_without_taxes_1600.xls
English
(95.89 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_23_with_taxes_1601.pdf
English
(278.24 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_23_with_taxes_1601.xls
English
(51.5 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_23_without_taxes_1601.pdf
English
(297.59 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_23_without_taxes_1601.xls
English
(96.04 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_30_with_taxes_1602.pdf
English
(278.41 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_04_30_with_taxes_1602.xls
English
(51.23 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_02_27_without_taxes_1594.xls
English
(96.26 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_05_with_taxes_1595.pdf
English
(262.28 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_05_with_taxes_1595.xls
English
(51.5 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_05_without_taxes_1595.pdf
English
(282 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_05_without_taxes_1595.xls
English
(96.5 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2012_03_12_with_taxes_1596.pdf
English
(278.37 KB - PDF)
Изтегляне