Skip to main content
Energy
Publikationer av allmän karaktär

METS study 2019

Översikt

Publiceringsdatum
13 februari 2019
Upphovsman
Generaldirektoratet för energi

Filer

24 SEPTEMBER 2021
metis_electricity_market_bidding_and_price_caps.pdf
English
(898.67 KB - PDF)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
metis_s6_-_decentralised_heat_pumps_-_final_report.pdf
English
(3.76 MB - PDF)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
metis_s8_the_role_and_potential_of_power-to-x_in_2050.pdf
English
(3.85 MB - PDF)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
metis_s14_electricity_prices_and_investor_revenue_risks_in_a_high_res_2050.pdf
English
(3.5 MB - PDF)
Ladda ner