Skip to main content
Energy
Publikationer av allmän karaktär

Excel files for REG scenario

Översikt

Publiceringsdatum
19 juli 2021
Upphovsman
Generaldirektoratet för energi

Filer

24 SEPTEMBER 2021
ff55_reg_air_quality.xlsx
English
(75.07 KB - XLSX)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
ff55_reg_energy-transport-ghg.xlsx
English
(846.03 KB - XLSX)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
ff55_reg_non-co2_ghg_emissions.xlsx
English
(163.15 KB - XLSX)
Ladda ner