Skip to main content
Energy
Publikationer av allmän karaktär

Excel files for MIX-CP scenario

Översikt

Publiceringsdatum
19 juli 2021
Upphovsman
Generaldirektoratet för energi

Filer

ff55_mix-cp_air_quality.xlsx
English
(75.02 KB - XLSX)
Ladda ner
ff55_mix-cp_energy-transport-ghg.xlsx
English
(845.82 KB - XLSX)
Ladda ner
ff55_mix-cp_non-co2_ghg_emissions.xlsx
English
(163.32 KB - XLSX)
Ladda ner