Skip to main content
Energy
Publikationer av allmän karaktär

Crude oil imports 2015 and supply cost

Översikt

Publiceringsdatum
16 mars 2016
Upphovsman
Generaldirektoratet för energi

Filer

24 SEPTEMBER 2021
crude-oil-imports2015.zip
English
(13.64 MB - ZIP)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
2015_crude_oil_imports_reporting_country.zip
English
(5.8 MB - ZIP)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
2015_crude_oil_imports_extra_eu_country_of_origin.zip
English
(3.82 MB - ZIP)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
crude_oil_cost_insurance_freight2015.zip
English
(8.3 MB - ZIP)
Ladda ner