Skip to main content
Energy
Publikationer av allmän karaktär

Cooperation on Just Transition, 11 February 2021

Översikt

Publiceringsdatum
16 februari 2021
Upphovsman
Generaldirektoratet för energi

Filer

24 SEPTEMBER 2021
agenda_cesec_cooperation_on_just_transition_11_february_2021.pdf
English
(232.1 KB - PDF)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
presentation_cesec_just_transition_study_european_lignite_triangle_forum_energii_february_2021.pdf
English
(1.79 MB - PDF)
Ladda ner
24 SEPTEMBER 2021
presentations_cesec_just_transition_ec_presentation_national_plans_february_2021.pdf
English
(9.02 MB - PDF)
Ladda ner