Skip to main content
Energy
Publikationer av allmän karaktär

Consultation on streamlining of planning and reporting obligations as part of the energy union governance- documents

Översikt

Publiceringsdatum
11 januari 2016
Upphovsman
Generaldirektoratet för energi

Filer

24 SEPTEMBER 2021
Translations_CONSULTATION ON STREAMLINING OF PLANNING AND REPORTING OBLIGATIONS AS PART OF THE ENERGY UNION GOVERNANCE .pdf
English
(96.49 KB - PDF)
Ladda ner