Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Energy
Общи публикации

2011 WOB 3

Данни

Дата на публикуване
2 февруари 2015
Автор
Генерална дирекция „Енергетика“

Файлове

24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_02_without_taxes_1554.xls
English
(96.23 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_09_with_taxes_1555.pdf
English
(512.46 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_09_with_taxes_1555.xls
English
(51.38 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_09_without_taxes_1555.pdf
English
(529.74 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_09_without_taxes_1555.xls
English
(96.36 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_16_with_taxes_1556.pdf
English
(512.47 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_16_with_taxes_1556.xls
English
(51.38 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_16_without_taxes_1556.pdf
English
(529.76 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_16_without_taxes_1556.xls
English
(96.35 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_23_with_taxes_1557.pdf
English
(512.46 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_23_with_taxes_1557.xls
English
(51.37 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_23_without_taxes_1557.pdf
English
(529.79 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_23_without_taxes_1557.xls
English
(96.35 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_30_with_taxes_1558.pdf
English
(512.49 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_30_with_taxes_1558.xls
English
(51.37 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_30_without_taxes_1558.pdf
English
(529.73 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_30_without_taxes_1558.xls
English
(96.22 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_06_06_with_taxes_1559.pdf
English
(512.47 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_06_06_with_taxes_1559.xls
English
(51.39 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_06_06_without_taxes_1559.pdf
English
(529.72 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_06_06_without_taxes_1559.xls
English
(96.22 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_06_13_with_taxes_1560.pdf
English
(512.47 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_06_13_with_taxes_1560.xls
English
(51.39 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_06_13_without_taxes_1560.pdf
English
(529.79 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_06_13_without_taxes_1560.xls
English
(96.35 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_04_18_with_taxes_1553.xls
English
(51.51 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_04_18_without_taxes_1553.pdf
English
(154.1 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_04_18_without_taxes_1553.xls
English
(96.81 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_02_with_taxes_1554.pdf
English
(512.44 KB - PDF)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_02_with_taxes_1554.xls
English
(51.38 KB - XLS)
Изтегляне
24 СЕПТЕМВРИ 2021
2011_05_02_without_taxes_1554.pdf
English
(529.75 KB - PDF)
Изтегляне